พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
รพ.จุฬาฯ