สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเชื้อไวรัสโควิด-19
บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชน