คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองสถานทูตจีน และประธานกรรมการธนาคาร ICBC ในโครงการ “จีน-ไทย พี่น้องกัน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19”
จีน-ไทย พี่น้องกัน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19