นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์