คณะกรรมการกิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัย
กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

Share