บริษัท สหชลพืช จำกัด มอบ Face Shield ให้แพทย์-พยาบาล รพ.จุฬาฯ
มอบ Face Shield ให้แพทย์-พยาบาล รพ.จุฬาฯ