คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยบริจาคผ่านรถรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย
ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19