นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี รับมอบสิ่งของจากเอกชนหลายภาคส่วน นำมาเติม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19