บริษัท สยามกลการ จำกัด สนับสนุนเงิน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
สนับสนุนเงิน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ