การประปานครหลวง และพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต “1 คนให้ 3 คนรับ”ผ่านหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อให้เพียงพอในสถานการณ์โควิด-19
บริจาคโลหิต “1 คนให้ 3 คนรับ”

Share