เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิด “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ วัดปทุมวนารามฯ
ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย