ตั้ว ศรัณยู เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย ที่ รพ.จุฬาฯ
ตั้ว ศรัณยู เสียชีวิต