ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินในโครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19 จาก บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19