นายแผน วรรณเมธี รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย