แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะเด็กฯ เดินหน้าสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อน้อง ตรวจสายตาและประกอบแว่นใหม่ให้น้อง ๆ
มูลนิธิสงเคราะเด็กฯ เดินหน้าสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อน้อง

C-200612017001
C-200612020007