ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญร่วมบริจาคในวันผู้บริจาคโลหิตโลกพร้อมร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
วันผู้บริจาคโลหิตโลก