นายแผน วรรณเมธี รับมอบวัตถุดิบ จาก บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อสนับสนุนสำหรับครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

C-200612017030