ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยให้แก่ รพ.จุฬาฯ
ธอส. ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ให้ รพ.จุฬาฯ