บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด มอบเงินและผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบเงินและผลิตภัณฑ์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ