คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากบริษัท PwC Thailand เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVIV-19
รับมอบเงิน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์