นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชน ต.วังกะ อ.สังขละบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน