นายเตช บุนนาค รับมอบชุด PPE และถุงสวมรองเท้า จาก บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
รับมอบชุด PPE และถุงสวมรองเท้า