ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก นายฮิโระฮะรุ โมโตฮะชิ ที่ รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค