เกศริน สมันตรัฐ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์