คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากสถานฑูตจีนและธนาคาร ICBC โครงการ “จีน-ไทยพี่น้องกัน ร่วมใจต้านภัยโควิด”
จีน-ไทยพี่น้องกัน ร่วมใจต้านภัยโควิด