ผวจ. กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก กลุ่มไทยเบฟ ใช้ป้องกันโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด
ผวจ. กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด