บริษัทฮิวแมนิก้า มอบกล้องตรวจวัดอุณภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ใน รพ.จุฬาฯ
มอบกล้องตรวจวัดอุณภูมิ ให้ รพ.จุฬาฯ