สภากาชาดไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ จ.เชียงใหม่
สภากาชาดไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์