คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ มอบชุด PPE ถุงคลุมรองเท้า พร้อมเงินบริจาค ให้ โรงพยาบาลต่างๆ
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ มอบชุด PPE ถุงคลุมรองเท้า พร้อมเงินบริจาค ให้ โรงพยาบาลต่างๆ