นายกกิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 รับบริจาคโลหิตในพื้นที่ อ.ตาคลี
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 รับบริจาคโลหิต

Share