นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

Share