กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง รับมอบข้าวสาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง รับมอบข้าวสาร

Share