ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อไว้ป้องกันไวรัสโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์