ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะแพทย์ รพ.จุฬาฯ ขอบคุณ บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ขนส่งตู้ความดันลบฯ รวม 23 ตู้ ไปยัง 16 โรงพยาบาล
กลุ่มธุรกิจ TCP ที่ขนส่งตู้ความดันลบ

Share