คุณชลิต เชื้อเพชร รอง ผอ.รร.ธรรมโชติศึกษาลัย สพม.9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) และธนิตตา รัตนเศรษฐ์ ผอ.สต.บ้านท่าช้าง พร้อมสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต ณ รร.ธรรมโชติศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต