บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ ให้กับ รพ.จุฬาฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วย
มอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ ให้กับ รพ.จุฬาฯ

C-200508020004