บริษัท ไบโอวาลิส มอบเงินบริจาคสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
บริษัท ไบโอวาลิส มอบเงินบริจาคสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ