ศ.พญ.คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน และ ปภิญญา ทานสัมฤทธิ์ มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนแก่นิสิตแพทย์จุฬาที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
มอบเงินบริจาค