ผวจ.นครสวรรค์ พร้อม นายกเหล่ากาชาด รับมอบน้ำดื่ม จากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลี เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ
นายกเหล่ากาชาด รับมอบน้ำดื่ม

Share