ผวจ.ขอนแก่น พร้อม นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย