คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ มอบซอสหอยนางรมและซอสมะเขือเทศ บริษัท ไฮนซ์ เพื่อไปแจกแม่เลี้ยงเดี่ยว
คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ มอบซอสหอยนางรม