ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด เปิดโครงการครัวคนกาญจน์ ต้านโควิด-19 #เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน#
นายกเหล่ากาชาด เปิดโครงการครัวคนกาญจน์ ต้านโควิด-19