คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากทีมนักแสดง “เล่ห์บรรพกาล” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน