คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ ให้ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโควิด-19
ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันโควิด-19