นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองให้กับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ศาลากลางจังหวัด
(6)C-200505004067