กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หลังโดนพายุฝนพัดถล่ม
กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย