คุณจักร บุญ-หลง พร้อมเพื่อนๆ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ