ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงินบริจาค จาก ปตท. เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19
รับมอบเงินบริจาค จาก ปตท.