รองนายกเหล่ากาชาดฉะเชิงเทรา มอบผ้าอนามัยให้แก่ รพ. 11 อำเภอ
รองนายกเหล่ากาชาดฉะเชิงเทรา มอบผ้าอนามัย