นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมปล่อยคาราวานที่หน้าว่าการอำเภอหนองแค ตามแนวคิดโครงการ “คนหนองแคดูแลกัน”
(7)C-200507009150